KALENDÁR AKCIÍ

Mesiac September

07.09.2019 - Svadba - Plaveč
14.09.2019 - Svadba - Sabinov - Mestské kultúrne stredisko
21.09.2019 - Svadba - Prešov - PKO
28.09.2019 - Svadba - Podlipníky

Mesiac Október

04.10.2019 - Svadba - Prešov - Mladosť
05.10.2019 - Svadba - Červenica - Penzión Renesance
12.10.2019 - Svadba - Podlipníky
19.10.2019 - Svadba - Široké
26.10.2019 - Oslava - Dubovica

Mesiac November

01.11.2019 - Svadba - Prešov - PKO
8. a 9.11.2019 - 40. výročie FS Dúbrava, na ktorom spolupracujú 3 naši členovia
16.11.2019 - Svadba - Lipany - Trója
23.11.2019 - Ľudová zábava - Nižné Repaše

Mesiac December

Vianočné koncerty v spolupráci s Ťaskovcami. O mieste a čase konania týchto koncertov Vás budeme priebežne informovať.