KALENDÁR AKCIÍ

Mesiac Január

04.01.2020 - Vianočný koncert - Banské - 16:00
10.-12.01.2020 - Sústredenie - Vysoké Tatry
18.01.2020 - Ples - FS Šarišan - PKO Prešov

Mesiac Február

01.02.2020 - Svadba - Prešov - Gazdovská stodola
8.02.2020 - Ples - Cirkevná MŠ Prešov
14.02.2020 - 50tka - Brezno
15.02.2020 - Ples - FS Dúbrava - Prešov
21.02.2020 - Ples - FS Magura
22.02.2020 - Svadba