KALENDÁR AKCIÍ

Mesiac Október

04.10.2019 - Svadba - Prešov - Mladosť
05.10.2019 - Svadba - Červenica - Penzión Renesance
12.10.2019 - Svadba - Podlipníky
19.10.2019 - Svadba - Široké
26.10.2019 - Oslava - Dubovica

Mesiac November

01.11.2019 - Svadba - Prešov - PKO
8. a 9.11.2019 - 40. výročie FS Dúbrava, na ktorom spolupracujú 3 naši členovia
16.11.2019 - Svadba - Lipany - Trója
23.11.2019 - Ľudová zábava - Nižné Repaše

Mesiac December

07.12.2019 - Svadba - Kapušany - Farmer

Vianočné koncerty v spolupráci s Ťaskovcami:
22.12.2019 - Vianočný koncert - Šumiac - 16:00
28.12.2019 - Vianočný koncert - Hermanovce - 15:00
                   - Vianočný koncert - Torysa - 18:00
29.12.2019 - Vianočný koncert - Humenné - 14:00
                   - Vianočný koncert - Dlhé Klčovo - 17:00