Vznik Ľudovej hudby


Ľudová hudba Verbunk sa do súčasnej podoby sformovala v priebehu niekoľkých rokov zoskupením

muzikantov pôsobiacich v rôznych folklórnych súboroch Prešovského kraja. Počas tohto pôsobenia

získali jej členovia množstvo skúseností na vystúpeniach doma i v zahraničí. Názov ľudovej hudby je

odvodený od mužského ľudového tanca s názvom verbunk.Zloženie ĽH:

husle, spev - primáš

Mgr. Anton Lazorík  

akordeón (bajan), spev

Mgr. Lukáš Knut

cimbal, gitara, spev

Mgr. Juraj Konečný

kontrabas, spev

Mgr. Radovan Feľbaba

viola, spev

Mgr. Daniel Andrijko 

manažér

Mgr. Peter Tarasovič, MBA