Vznik Ľudovej hudby


Ľudová hudba Verbunk sa do súčasnej podoby sformovala v priebehu niekoľkých rokov zoskupením

muzikantov pôsobiacich v rôznych folklórnych súboroch Prešovského kraja. Počas tohto pôsobenia

získali jej členovia množstvo skúseností na vystúpeniach doma i v zahraničí. Názov ľudovej hudby je

odvodený od mužského ľudového tanca s názvom verbunk.Zloženie ĽH:

husle, spev - primáš

Mgr. Anton Lazorík  

akordeón (bajan), spev

Mgr. Lukáš Knut

cimbal, gitara, spev

Mgr. Juraj Konečný

kontrabas, spev

Mgr. Radovan Feľbaba

viola, spev

Mgr. Daniel Andrijko